Loading...

Core

Core jest adresm systemu i zawiera podstawowe metody pozwalające na tworzenie aplikacji. Całość składa się z nastepujących elementów (wymienione zostały podstawowe najważniejsze klasy z punktu widzenia tworzenia pluginu, pominęliśmy klasy odpowiadające za działanie wewnętrzne systemu bo te nie powinny być zmieniane)
 

cache

Klasa pozwala na zapisywanie do pamieci podręczniej danych oraz późniejsze ich wykorzystywanie, obsługiwane jest tutaj zarówno cachowanie w plikach statycznych jak i w tabeli bazy danych.

Do obsługi cachu z plików statycznych mamy"
 • fileRead($bucket,$key) - odczytuje dane
 • fileWrite($bucket,$key,$data) - zapisuje dane
 • fileIsCached($bucket,$key) - sprawdza czy dane zostały zapisane w cache
 • fileClearByBucket($bucket) - czyści cache z danego kubełka

Do obsługi cachu bazodanowego mamy:
 • read($name) - odczytuje dane
 • write($name,$data,$bucket = 0) - zapisuje dane
 • isCached($name,$expire = null) - sprawdza czy dane zostały zapisane w cache
 • clearBucket($bucket) - czyści cały kubełek
 • clearByName($name) - czyści daną zmienną
 • clearAll() - czyści wszystkie zmienne


Zmienne jakie przyjmują funkcje to odpowiednio
 • $bucket - kubełek, czyli grupa zkeszowanych zmiennych, dzięki niej możemy czyścić tylko wybrane fragmenty pamięci podręczniej
 • $key oraz $name - klucz, czyli nazwa zmiennej po której później czytać będziemy cache
 • $data - dane, mogą być zarówno w formie tablicy jak i stringa, system sam obrobi dane do porządanej formy
 • $expire - czas po jakim zmienna wygasa w sekundach

Przykład wykorzystania
if (!cache::isCached('nazwaKlucza')) {
	cache::write('nazwaKlucza','nasze dane','kubełek');
}	
echo cache::read('nazwaKlucza');
 

compress

Klasa służy do kompresowania plików do formatu ZIP, pozwala też na ich dekompresję

Główne metody jakie możemy wykorzystać to
 • zip($source, $destination) - pakuje pliki
 • unzip($source, $destination, $entries = '') - rozpakowywuje pliki
 • getZipFile($fileName,$source) - zwraca spakowany plik w takiej formie że nastepuje pobieranie pliku przez użytkownika
Zmienne jakie przyjmują funkcje to odpowiednio
 • $source - plik lub folder źródłowy
 • $destination - plik docelowy do jakiego mają zostać spakowane dane
 • $fileName - nazwa pliku

Przykład wykorzystania
compress::getZipFile('nazwaMojegoPliku.zip','./sciezka_do_katalogu/')
 

config

Klasa służy do oczytu oraz dodawania zmiennych do configu Windu

Główne metody jakie możemy wykorzystać to
 • get($name,$force = false) - pobiera zmienną z configu
 • set($name,$value,$bucket=null,$type=null) - zapisuje zmienną
Zmienne jakie przyjmują funkcje to odpowiednio
 • $name - nazwa zmiennej w configu
 • $value - wartość zmiennej
 • $bucket - kubełek dla grupy zmiennych
 • $type - typ zmiennej (numeric,bool,string)

Przykład wykorzystania
config::set('nazwaZmiennej',123,'cyfry','numeric');
echo config::get('nazwaZmiennej');
  

cookie

Główne metody jakie możemy wykorzystać to
 • get($name) - pobiera ciasteczko
 • setCookie($name, $value = null, $expire = 3600,$subdirForce = null) - ustawianie ciasteczka
 • removeCookie($name) - usuwanie ciasteczka
Zmienne jakie przyjmują funkcje to odpowiednio
 • $name - nazwa zmiennej
 • $value - wartość zmiennej
 • $expire - czas po jakim zmienna wygasa w sekundach

Przykład wykorzystania
cookie::set('nazwaZmiennej',123,'cyfry','numeric');
echo cookie::get('nazwaZmiennej');
  


csv

Główne metody jakie możemy wykorzystać to
 • rowsToCsv(array &$fields,$delimiter = ';', $enclosure = '"', $encloseAll = false, $nullToMysqlNull = false ) - zwraca stringa w formie kodu pliku csv
 • getCsvFile($fileName,array &$fields, $delimiter = ';', $enclosure = '"', $encloseAll = false, $nullToMysqlNull = false ) - zwraca plik w formacie csv z tablicy
Zmienne jakie przyjmują funkcje to odpowiednio
 • $fileName - nazwa pliku
 • $fields - tablica z danymi

Przykład wykorzystania
csv::getCsvFile('nazwaPliku.csv',$arrayZDanymi);
 

generate

Główne metody jakie możemy wykorzystać to
 • sqlDatetime($timestemp = null) - zwraca datetime w formacie sql
 • sqlDate($timestemp = null) - zwraca date w formacie sql
 • showDatatime($datatime, $addDecorators = true, $onlyStringShow = false) - zwraca datatime z dekoratorami
 • showDate($datatime) - zwraca date z dekoratorami
 • ip() - zwraca IP wywołującego
 • randomCode($length=8,$level=3) - zwraca losowy kod o określonych parametrach
 • ekey($table,$colum = 'ekey',$length=12,$level=2) - zwraca unikalny losowy kod dla danej tabeli
 • urlKey($baseString,$table,$colum = 'urlKey',$length=50) - zwraca unikalny element linku zgodny ze standardami
 • replaceChars($data) - zamienia polskie znaki
 • clean($data) - czyści string z niedozwolonych znaków
 • cleanFileName($data) - przygotowywuje nazwe pliku
 • clearHtml($data) - czyści html
 • clearHtmlNl2Br($data) - czyści html i zamienia nowe linie na znaczniki br
Zmienne jakie przyjmują funkcje to odpowiednio
 • $timestemp - tak zwany timestemp w formie liczby
 • $datatime - data w formie datatime mysql
 • $data - dane w formie string

validator

Główne validatory jakie możemy wykorzystać to
 • email($value, $params = null, &$data)
 • url($value, $params = null, &$data)
 • stringLength($value,$params, &$data)
 • numericLength($value,$params,&$data)
 • numeric($value,$params,&$data)
 • bool($value,$params,&$data)
 • string($value,$params,&$data)
 • unique($value,$params,&$data,$fieldName)
 • exist($value,$params,&$data,$fieldName)
 • same($value,$params,&$data)
 • fileSize($value,$params,&$data,$fieldName)
 • datatime($value,$params,&$data)
 • fileType($value,$params,&$data,$fieldName)
Zmienne jakie przyjmują funkcje to odpowiednio
 • $value - wartość
 • $params - parametry validatora w postaci tablicy
 • $data - dane opcjonalne
 • $fieldName - nazwa komórki w tabeli

 

Nieustannie pracujemy nad rozwojem Windu CMS!

Zaglądając na stronę windu dowiesz się o nowościach i planach związanych z CMS’em

2022-12-05 Windu 4.1 - aktualizacja

Właśnie zaktualizowaliśmy Windu do wersji 4.1: Wsparcie dla PHP 8.0 i 8.1 Poprawienie edytora kodu Poprawienie mechanizmy generowania pól dodatkowych Dodanie...

2021-01-27 Windu 4.0 - nowa aktualizacja

Po 6 latach przerwy postanowiliśmy przygotować i dodać nową wersje naszego systemu CMS. Windu 4.0 dostępne do pobierania oraz aktualizowania, wprowadziliśmy w nim między...

2014-05-28 Windu 3.1 - lista zmian

Windu 3.1 dostępne do pobierania oraz aktualizowania, wprwadziliśmy w nim między innymi:   Aktualizacja modułu forum, dokończenie i poprawienie obecnego w wersji 3.1...

Kup licencję PRO!

Już teraz aktywuj mnóstwo dodatków w twoim Windu!

Kup licencję PRO