Loading...

Baza danych

Baza danych Windu CMS skłąda się z szeregu tabel z których można korzystać przy pomocy silnika bazy danych

Pobieranie danych

Aby pobrać dane należy stworzyć obiekt dla danej tabeli, po czym an stworzynym obiekcie wywołąć jedną z metod standardowych lub z metod dostępnych dla danej tabeli.

Lista podstawowych metod jakie można wykorzystać
 • select($where = null, $order = null, $what = '*',$limit = null, $groupby = null, $bindValues = array() )
 • insert(array $data = array())
 • update($column, $value, $where, $bindValues = array() )
 • updateRow($data, $where, $bindValues = array() )
 • deleteRows($where, $bindValues = array() )
 • delete($id)
 • fetchRow($where = null, $order = null, $what = '*', $bindValues = array(), $fetchType = PDO::FETCH_OBJ)
 • fetchAll($where = null, $order = null, $what = '*', $limit = null, $groupby = null, $bindValues = array(),$fetchType = PDO::FETCH_OBJ)
 • fetchTextSearch($searchText,array $columns, $where = null, $order = null, $what = '*', $limit = null, $groupby = null, $bindValues = array() )
 • fetchCount($where = null, $bindValues = array() )
 • fetchCountGroup($groupBy,$where = null,$order = null,$what = '*', $limit = null, $bindValues = array() )
 • fetchSum($sumColumn,$where = null,$order = null,$what = '*', $limit = null, $bindValues = array() )
 • fetchGroup($groupBy, $where = null, $order = null, $what = '*', $limit = null, $bindValues = array())
 • set($id,$column,$value)
 • get($id,$column)
 
$pagesDB = new pagesDB();
$pages = $pagesDB->fetchAll("id>10");


Tabele

Każda tabela ma swój własny plik z metodami tożsamymi tylko dla niej oraz ma także dostępne metody które są dostępne dla wszystkich tabel korzystających z silnika bazy danych.

Lista tabel wyglada następująco:
 • banners
 • bannersareas
 • cache
 • calendar
 • calendarEvents
 • comments
 • config
 • contact
 • contactgroups
 • cronlog
 • firewall
 • files
 • forumGroups
 • forumPosts
 • forumTopics
 • forumReadedLog
 • forums
 • images
 • mailings
 • mailingtemplates
 • messages
 • notes
 • notify
 • pages
 • pagesbackups
 • pollanswers
 • pollAnswers
 • pollQuestions
 • polls
 • rates
 • redirect
 • session
 • systemStatus
 • themes
 • users
 • usertypes
 • widgets

Do edycji i przeglądania tabel w przypadku bazy danych SQLite polecamy roszeżenie do programu FireFox https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/sqlite-manager/

 

Nieustannie pracujemy nad rozwojem Windu CMS!

Zaglądając na stronę windu dowiesz się o nowościach i planach związanych z CMS’em

2022-12-05 Windu 4.1 - aktualizacja

Właśnie zaktualizowaliśmy Windu do wersji 4.1: Wsparcie dla PHP 8.0 i 8.1 Poprawienie edytora kodu Poprawienie mechanizmy generowania pól dodatkowych Dodanie...

2021-01-27 Windu 4.0 - nowa aktualizacja

Po 6 latach przerwy postanowiliśmy przygotować i dodać nową wersje naszego systemu CMS. Windu 4.0 dostępne do pobierania oraz aktualizowania, wprowadziliśmy w nim między...

2014-05-28 Windu 3.1 - lista zmian

Windu 3.1 dostępne do pobierania oraz aktualizowania, wprwadziliśmy w nim między innymi:   Aktualizacja modułu forum, dokończenie i poprawienie obecnego w wersji 3.1...

Kup licencję PRO!

Już teraz aktywuj mnóstwo dodatków w twoim Windu!

Kup licencję PRO